Workshop doelen stellen

Na een ernstige diagnose zal je vaak je doelen aan moeten passen. Maar hoe pak je dat aan? Hoe onderzoek je je eigen kwaliteiten & sterke punten en hoe zet je deze vervolgens om naar een realistisch & haalbaar doel?

Samen met 11Coaching onderzoek je aan de hand van vragen wat je kwaliteiten zijn. Vervolgens maak je een plan om een gesteld doel te verwezenlijken. Na een korte introductie en uitleg, ga je in kleine groepjes interactief aan de slag. Gezamenlijk bespreek je de uitkomsten.

De duur van de workshop is 2 uur.

Na het stellen van een persoonlijk doel zal in een aantal stappen onderzocht worden wat de motivatie is om het doel te bereiken en welk gedrag van de persoon en omgeving hierbij aan de orde en nodig is. Dit wordt afwisselend zowel gezamenlijk in de groep als in tweetallen uitgevoerd.

Aan het einde van de workshop heb je een eerste stap in het bereiken van je doel gezet!